Reactie SGP 05-07-2013

Geachte heer Brinkman,

Dank voor uw e-mail. We beseffen heel goed dat er heel veel mensen zijn die veel plezier beleven aan het afsteken van vuurwerk. We zien echter ook dat het elk jaar veel problemen oplevert (overlast, gewonden, schade). De SGP vindt daarom dat het afsteken van consumentenvuurwerk aan banden gelegd moet worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer is volgens mij nog niet zover. U zult ongetwijfeld hopen dat dat zo blijft. Als u goede ideeën heeft over de wijze waarop de problemen als gevolg van het afsteken van vuurwerk aangepakt kunnen worden (zonder dat een totaalverbod ingevoerd hoeft te worden), horen we die graag.
Met vriendelijke groet,
Hans Maljaars
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer

Reactie PVV 13-06-2013

Geachte heer Brinkman,

Hartelijk dank voor uw bericht over vuurwerk(overlast).

De PVV-fractie is tegen een algeheel vuurwerkverbod. Het afsteken van vuurwerk is een traditie in Nederland. Een traditie die voor het merendeel van de bevolking als een feest wordt beschouwd. Ook de PVV gruwelt van de hinder en schade die vuurwerk op mens en dier veroorzaakt. Daarom zet de PVV in op harde straffen voor vandalen die vuurwerk gebruiken als middel om overlast en schade aan te brengen. Bij de PVV-fractie bestaat daarnaast de vrees dat een algeheel vuurwerkverbod een run zal veroorzaken op het afsteken van illegaal vuurwerk, wat nog meer schade zal veroorzaken voor mens en dier.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

www.pvv.nl

Brief aan de fracties 10-06-2013

Geachte partij,

Eind vorig jaar en begin dit jaar heb ik u allen reeds benaderd met een mailtje over mijn initiatief tegen het totaalverbod op consumentenvuurwerk. Van een aantal van u heb ik uitgebreid reactie gehad, waarvoor nogmaals dank. Van een aantal van u heb ik op dat moment niets vernomen, maar ik weet dat dit probleem bij iedere partij ter sprake is gekomen, vandaar dat ik mijn e-mail ook deze keer aan iedere partij richt.

Via deze mail wil ik u laten weten dat ik het ondanks dat het nu juni is, ik nog steeds dagelijks bezig ben om mijn initiatief tot een succes te maken en onder de aandacht te brengen. Ik vind het namelijk zonde, dat deze kwestie elk jaar pas rond de jaarwisseling ineens uit het niets weer in alle hevigheid losbarst.

Ik begrijp erg goed dat u en alle andere partijen, op dit moment totaal niet met deze kwestie bezig zijn. Niet meer dan logisch ook. Maar om u een idee te geven hoe deze traditie bij velen van ons leeft, over drie maanden zijn alle forums weer allemaal volledig operationeel.

Ook bij mij begint de koorts dan weer toe te slaan en leef ik drie maanden lang naar deze dag vol feest toe. Nu zie ook ik dat ieder jaar weer voor veel mensen dit feest een drama wordt, door mensen die misbruik maken van ons recht tot het vieren van de jaarwisseling met vuurwerk.

Het leek mij dan ook een idee begin september al een gesprek aan te gaan met u als politieke partijen. Dit maal om eens ruim vooraf een aantal dingen op een rij te zetten. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat wij echte liefhebbers, van grote waarde kunnen zijn bij het vinden van een oplossing.

Wij begeven ons ieder jaar in grote getale op straat en zien dus ook al jaren van dichtbij wat er gebeurt, war er goed gaat, maar vooral ook echt wel wat er nog beter kan. De overlast door vandalisme doet ons veel meer dan u zich denk ik beseft. Wij willen net zo graag als ieder ander, dat de jaarwisseling een feest is voor iedereen.

Overigens denk ik, dat als u, samen met de overige partijen, ruim van te voren een campagne start in samenwerking met de echte liefhebbers, u ook enorme goodwill creëert onder de bevolking. Mede omdat we dan door samen werken de situatie van twee kanten belichten, maar u ook laat zien open te staan voor oplossingen in plaats van alleen maar een totaalverbod.

Daar staat tegenover dat wij tegelijkertijd laten zien dat de overgrote meerderheid van de vuurwerk fans, zich wel degelijk met alle liefde volledig inzet in de strijd tegen de overlast.
Samen kunnen we denk ik een aantal plannen bedenken en uitwerken. Deze kunnen er voor zorgen dat de overlast gefilterd wordt uit deze geweldige traditie.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en op de hoogte gesteld. Daarnaast hoop ik dat u er in ieder geval genoeg in ziet om een oriënterend gesprek te plannen, zo rond begin september.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ron Brinkman
http://www.facebook.com/antivuurwerkverbod

Reactie PVDD 22-02-2013

Geachte heer Brinkman,

Hartelijk dank voor uw mail waarin u onze mening vraagt over een vuurwerkverbod. Excuses voor de late reactie.

Wij hebben begrip voor uw mening. De Partij voor de Dieren wil echter dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt. Vuurwerk kan wat ons betreft alleen worden afgestoken in professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Pijn, angst en stress bij dieren en overlast en schade voor mens en milieu zijn voor veel mensen redenen om paal en perk te willen stellen aan deze traditie. De Partij voor de Dieren deelt deze opvatting. Ieder jaar lopen honderden mensen ernstig letsel op rond Oud en Nieuw, waaronder een groot aantal kinderen. De helft van de slachtoffers zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken. Eenieder moet veilig kunnen genieten van mooi vuurwerk, zonder schade aan mens en dier.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Communicatiemedewerker
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren

Reacties CDA 09-01-2013 en 21-01-2013

Geachte heer Brinkman,

Hartelijk dank voor uw email over vuurwerk. Wij willen hier graag op reageren.

Het CDA is niet voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Let op: consumentenvuurwerk. Illegaal vuurwerk is en blijft verboden in Nederland. Dit jaar is er gelukkig weer een stuk meer illegaal vuurwerk onderschept. De overlast die er is en de ongelukken die helaas gebeuren worden in het overgrote deel van de gevallen veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Consumentenvuurwerk is op verschillende manieren getest en heeft lang niet de kracht om dingen te vernielen, zoals illegaal vuurwerk dit wel heeft.

Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk zal leiden tot nog meer import van illegaal vuurwerk vanuit heel Europa. En om dit allemaal te controleren is er een enorme inzet nodig, wat vaak niet te realiseren is. Nederlanders blijven Nederlanders, de vuurwerktraditie zit in het bloed en als er via de legale weg niet meer aan vuurwerk gekomen kan worden, zullen ze illegale wegen zoeken. En dat moeten we niet willen; zoals gezegd is illegaal vuurwerk vele malen gevaarlijker dan legaal vuurwerk. Het voldoet niet aan de Nederlandse richtlijnen en er staat geen Nederlandse gebruiksaanwijzing op.

Illegaal vuurwerk veroorzaakt het overgrote deel van de problemen. Daar moeten we ons de komende tijd nog meer op gaan richten. Dit jaar is een eerste stap, gezien de grote hoeveelheid die is onderschept.

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie

Geachte heer Brinkman,

Dank voor uw mail waarin u ingaat op ons standpunt over vuurwerk.

We kunnen uw actie op facebook niet steunen, gewoonweg omdat we dat nooit op die manier doen. In de Tweede Kamer waar het debat gevoerd wordt, zullen we ons uiteraard hard maken voor deze zaak!

Als aanvulling op ons standpunt kunnen we u nog het volgende meegeven:
Consumentenvuurwerk is volgens het CDA niet het grootste probleem. Dit betreft goedgekeurd vuurwerk met een duidelijke gebruiksaanwijzing. Het probleem zit ‘m in illegaal vuurwerk. Dat veroorzaakt het overgrote deel van de problemen. Daar moeten we ons de komende tijd nog meer op gaan richten. Vorig jaar is daar reeds een begin mee gemaakt.

Wel zijn wij bereid om maatregelen te treffen om de overlast te beperken. Het CDA vindt dat gemeenten moeten kijken naar maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld besluiten dat alleen op bepaalde plekken vuurwerk mag worden afgestoken. Ze zouden ook zelf mooi vuurwerk kunnen aanbieden, zodat minder burgers het nodig vinden om het te kopen. Verder zullen er in meerdere gemeenten snelrechtprocedures worden gevoerd om vandalen meteen na de jaarwisseling te berechten.

Reactie VVD, 09-01-2013

Geachte heer Brinkman,

Bedankt voor uw e-mail aan de VVD Tweede Kamerfractie.

De VVD vindt dat vuurwerk bij Oud en Nieuw hoort als oliebollen en champagne. Dit zijn tradities die we moeten koesteren. Ook de VVD wil dat vuurwerk veilig is, en wil een harde aanpak van illegaal vuurwerk, maar wij zien geen reden om vuurwerk in zijn geheel af te schaffen. Mensen die veilig en verantwoordelijk met vuurwerk omgaan, zouden zo de dupe zijn van hen die dat niet doen. Tegen deze laatste groep moet uiteraard streng worden opgetreden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

VVD Voorlichting

Brief aan de fracties 07-01-2013

Geachte fractie,

Ik heb zo rond de jaarwisseling een pagina geopend op facebook waarin ik mij strijdbaar opstel tegen het plan om vuurwerk te verbieden. Nu vind ik het erg belangrijk om objectief te blijven en ben ik dus ook van mening dat het belangrijk is dat ik de standpunten van andere partijen meeneem. Graag hoor ik van u dan ook wat uw mening als partij is in deze kwestie. Graag verwijs ik u ook naar de pagina op facebook: http://www.facebook.com/AntiVuurwerkverbod Natuurlijk bent u ten alle tijden vrij zich zowel prive als in het openbaar op deze pagina te mengen in de discussie die naar mijn mening vele van ons bezighoud. Natuurlijk ben ik ook al lang blij als u de moeite neemt mij persoonlijk op de hoogte te stellen van uw standpunten.

Hoogachtend,

Ron Brinkman
http://www.facebook.com/AntiVuurwerkverbod