Reacties CDA 09-01-2013 en 21-01-2013

Geachte heer Brinkman,

Hartelijk dank voor uw email over vuurwerk. Wij willen hier graag op reageren.

Het CDA is niet voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Let op: consumentenvuurwerk. Illegaal vuurwerk is en blijft verboden in Nederland. Dit jaar is er gelukkig weer een stuk meer illegaal vuurwerk onderschept. De overlast die er is en de ongelukken die helaas gebeuren worden in het overgrote deel van de gevallen veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Consumentenvuurwerk is op verschillende manieren getest en heeft lang niet de kracht om dingen te vernielen, zoals illegaal vuurwerk dit wel heeft.

Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk zal leiden tot nog meer import van illegaal vuurwerk vanuit heel Europa. En om dit allemaal te controleren is er een enorme inzet nodig, wat vaak niet te realiseren is. Nederlanders blijven Nederlanders, de vuurwerktraditie zit in het bloed en als er via de legale weg niet meer aan vuurwerk gekomen kan worden, zullen ze illegale wegen zoeken. En dat moeten we niet willen; zoals gezegd is illegaal vuurwerk vele malen gevaarlijker dan legaal vuurwerk. Het voldoet niet aan de Nederlandse richtlijnen en er staat geen Nederlandse gebruiksaanwijzing op.

Illegaal vuurwerk veroorzaakt het overgrote deel van de problemen. Daar moeten we ons de komende tijd nog meer op gaan richten. Dit jaar is een eerste stap, gezien de grote hoeveelheid die is onderschept.

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie

Geachte heer Brinkman,

Dank voor uw mail waarin u ingaat op ons standpunt over vuurwerk.

We kunnen uw actie op facebook niet steunen, gewoonweg omdat we dat nooit op die manier doen. In de Tweede Kamer waar het debat gevoerd wordt, zullen we ons uiteraard hard maken voor deze zaak!

Als aanvulling op ons standpunt kunnen we u nog het volgende meegeven:
Consumentenvuurwerk is volgens het CDA niet het grootste probleem. Dit betreft goedgekeurd vuurwerk met een duidelijke gebruiksaanwijzing. Het probleem zit ‘m in illegaal vuurwerk. Dat veroorzaakt het overgrote deel van de problemen. Daar moeten we ons de komende tijd nog meer op gaan richten. Vorig jaar is daar reeds een begin mee gemaakt.

Wel zijn wij bereid om maatregelen te treffen om de overlast te beperken. Het CDA vindt dat gemeenten moeten kijken naar maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld besluiten dat alleen op bepaalde plekken vuurwerk mag worden afgestoken. Ze zouden ook zelf mooi vuurwerk kunnen aanbieden, zodat minder burgers het nodig vinden om het te kopen. Verder zullen er in meerdere gemeenten snelrechtprocedures worden gevoerd om vandalen meteen na de jaarwisseling te berechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *