استخراج سنگ معدن نیکل در فیلیپین

prev: که در آن هیچ سنگ معدن روی از آمده
next: با استفاده از تجهیزات معدن