غلطک به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن

prev: بازگشت شکستن وزن
next: عرضه کننده سیستم حمل زغال سنگ