خرد کردن تسهیلات برای اصلاح کردن مقاوم به درمان

prev: عمودی هم زده میل توپ
next: کارخانه های تولید روتو بابکت اتومبیل و کامیون