داده های برنامه کارگران کارخانه در بمبئی

prev: ماشین آلات گارنت تولید
next: انجمن؟ نمودار جریان فرآیند سنگ آهن