به تنهایی چرخ برای ماشین تراش تراش

prev: اوج ترکیب اولیه رول فک گیاه خرد کردن
next: ساخت ماشین آلات بلوک اوج توخالی