ژنراتور پرکینز، ساخته شده در چین

prev: سنگ طبیعی لبنان
next: تجهیزات ایمنی شخصی روغن