دستگاه مسئول بدون جیوه

prev: سنگ آهک خام استفاده می کند
next: ارتعاشی کیلوگرم