ارتعاشی زمان روی صفحه نمایش

prev: موج شکن صنعت
next: آهک به عنوان یک شار در صنعت متالورژی