ناودان یا مجرای سرازیر گرانش کهکشان مارپیچی

prev: مواد چسبنده خرد کردن
next: 600 سوئیچ گیرنده از راه دور