چرخ دست متحده عربی

prev: سرند ارتعاشی خشک
next: شماتیک ساختار فک شکسته 600 900