نمونه مدار میل توپ

prev: خاک ماشین لباسشویی
next: انفجار باریت